Touringbarcelona.com

Touringbarcelona.com

Avís Legal

Aquest text regula els drets i responsabilitats de touringbarcelona.com i els seus usuaris, associades a l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web. touringbarcelona.com es reserva el dret de modificar, sense previ avís, el seu contingut, prevalent el que està publicat en el moment de navegar en aquest lloc web.

En navegar, visualitzar i fer ús d’aquest lloc web, vostè passa a ser un USUARI, implicant, per la seva part, l’acceptació explícita de tots els termes d’ús expressats en aquest Avís legal. També tots i cada un dels termes d’ús publicats en cada pàgina i part de touringbarcelona.com que estiguin relacionats amb la contractació de serveis, ús dels serveis, productes, registres i seccions de touringbarcelona.com, i totes les seves pàgines i seccions.

En cas de no acceptar els termes establerts en aquest AVÍS LEGAL, vostè no hauria d’accedir al contingut ni fer ús dels serveis que estan disponibles en aquesta web, procedint a sortir-ne.

touringbarcelona.com podria suspendre, interrompre o eliminar, en qualsevol moment i sense avís previ, l’accés al seu contingut, sense opció de demanda ni cap mena de compensació per part de l’USUARI. En qualsevol cas, si hi hagués reserves pendents en el cas de tancament, aquestes serien reemborsades sempre que no hagueren pogut ser realitzades.

 

1 Obligacions fiscals i personals d’aquest lloc web

Aquest lloc web i el seu domini, touringbarcelona.com, son propietat d’Aleix Fontanet Herrero, amb DNI 47649923h.

Adreça fiscal d’aquest lloc web i domini: Av. Mare de Déu de Montserrat 156, 08041, Barcelona.

Contacte: info@touringbarcelona.com. Tel: 0034-644763945

 

2 Fonts d’ingressos

Les fonts d’ingressos de touringbarcelona.com són per mitjà d’oferir visites guiades “tours”.

VENDA DE SERVEIS

Els serveis de visites guiades “tours” de touringbarcelona.com, en el cas que vostè fos una empresa i volgués establir algun tipus de relació comercial, pot posar-se en contacte enviant un email a info@touringbarcelona.com

 

3 Característiques dels serveis i dels productes.

· VISITES GUIADES “TOURS”:

Les visites guiades “tours” que ofereix touringbarcelona.com estan a les pàgines en les quals es pot accedir mitjançant els enllaços que estan en les següents pàgines:

https://touringbarcelona.com/tours

https://www.touringbarcelona.com/city-tours/

https://www.touringbarcelona.com/outside-tours/

https://www.touringbarcelona.com/wine-tours/

De manera adicional, les visites guiades “tours” poden ser solicitats i acceptats mitjançant els formularis de contacte d’aquest lloc web i també mitjançant el correu electronic info@touringbarcelona.com

Cada servei contractat per email o formularis de contacte, seran contestats per email.

QUÈ ÉS I QUÈ CONSTITUEIX UNA VISITA GUIADA “TOUR”?

– Una visita guiada “tour”, és una visita en algun lloc d’interès, oferint explicacions sobre història i fets dels llocs que es visiten.

ALTRES SERVEIS

Mitjançant el formulari de contacte de touringbarcelona.com, es pot establir una conversa comercial amb la qual s’acabi formalitzant un contracte.

Aquests contractes són a mida, depenent de les necessitats, i que constituiran un document d’acceptació en forma d’email per ambdues parts.

4 Preus

VISITES GUIADES “TOURS”

El preu net de les visites guiades “tours” són els que estan marcats en la pàgina de preus i en les pàgines en les quals s’ofereixen serveis en aquest lloc web, excloent el preu de les entrades, transport, àpats o qualsevol mena de necessitat extra que sigui demanada per l’USUARI/client que contacti un servei amb touringbarcelona.com. Dit d’una altra manera, el preu de cada servei que marca cada una de les pàgines on s’ofereixen visites guiades “tours”, no inclou el preu de les entrades, transport, àpats i qualsevol altre cost derivat de les necessitats de l’USUARI/client. El preu total de la visita guiada “tour” està subjecte a variables com les entrades, transport i qualsevol necessitat extra de l’USUARI/client, ja que aquests són gestionats per empreses externes a touringbarcelona.com.

TRANSPORT

Touringbarcelona.com no es lucra amb el transport, i els seus preus estan subjectes a les polítiques de les empreses que proveeixen aquests serveis.

ENTRADES “tiquets”

Touringbarcelona.com no es lucra amb les entrades “tiquets”, i els seus preus estan subjectes a les polítiques de les empreses que proveeixen aquests serveis.

 

5 Cancel·lacions

nnnVISITES GUIADES “Tours”

Les cancel·lacions no seran reintegrades, si hi hagués disponibilitat podrien ser reprogramades. Però, la cancel·lació d’un servei per causa de força major com, per exemple, una lesió greu que impossibilités a l’USUARI/client prendre part en la visita “tour” presentant una notificació oficial de l’infortuni, hi podria haver la possibilitat del reintegrament del servei contractat, excloent-ne les comissions que el mètode de pagament escollit per l’USUARI/client apliqui a touringbarcelona.com, i només es consideraria concedir una cancel·lació en el cas que la resta de membres que anaven a prendre part de la visita guiada “tour” no ho poguessin fer a causa de l’esmentat infortuni.

TRANSPORT

Les tasses de cancel·lació estan subjectes a les empreses que ofereixen el servei de transport i les seves polítiques de cancel·lacions. Touringbarcelona.com no ofereix directament serveis de transport ni hi guanya diners.

ENTRADES “Tiquets”

Les entrades “tiquets”, podrien no ser reemborsades en cas de cancel·lació. Les polítiques de cancel·lació són gestionades pels òrgans de gestió de les seves respectives empreses. Touringbarcelona.com no ven directament entrades “tiquets” ni hi guanya diners.

SOL·LICITUD DE CANCEL·LACIÓ

S’ha d’enviar un email a: info@touringbarcelona.com amb la següent informació:

– Nom i email amb el servei contractat.

– Causa de la cancel·lació.

– Justificant oficial.

 

6 payment methods

 The payment methods at touringbarcelona.com are credit card and Stripe.

DEBIT OR CREDIT CARD

 Regarding payments with debit or credit cards, touringbarcelona.com uses Stripe as an online payment method, whose company name is Stripe, Inc., and it’s details and information can be found at: https://stripe.com

 Accepted cards are Ames, Visa and mastercard.

 Bank comissions of the paymen method are included in the price, touringbarcelona.com will not be responsible of any extra charges.

 

7 serveis

Els serveis seran proveïts a l’hora sol·licitada, i acabaran a l’hora estipulada en el servei contractat. En cas de força major, com el tancament d’un museu o equipament sense previ avís que estigués inclòs en un servei contractat, el Guia Turístic oferirà l’opció de visitar un altre lloc sense que hi hagi l’opció de devolució parcial o total del servei contractat.

8 Idiomes

Tota comunicació amb touringbarcelona.com ha de ser en Castellà, Català, Anglès, Francès o Japonès neutral per a poder ser vàlida. Qualsevol mena d’ambigüitat causada per diferències en les llengües provinents de diferents àrees geogràfiques hauran de ser esclarides per l’USUARI

Tota comunicació en Japonès ha de ser simple, o com a mínim, suficientment comú per assegurar que no hi ha manca de comunicació, ni intenció per part de l’USUARI de comunicar-se de manera incorrecta. Qualsevol ambigüitat en el vocabulari i o la gramàtica haurà de ser clarificada per part de l’USUARI.

9 Garantia

VISITES GUIADES “Tours”

Les visites guiades “tours” no tenen garantia. De totes maneres, touringbarcelona.com es compromet a fer un esforç per a poder oferir el millor servei possible.

10 Durada del contracte

VISITES GUIADES “Tours”

La duració del contracte pel servei haurà acabat en finalitzar la visita guiada “tour”, estipulada en el contracte.

11 Funcionalitat dels serveis

VISITES GUIADES “Tours”

Les visites guiades “tours” s’impartiran mitjançant la parla. La llengua en la qual s’imparteixi la visita guiada “tour” no podrà exigir-se en cap altre que no sigui el Castellà, el Català, l’Anglès, el Francès o el Japonès.

condicions d’ús

1- En navegar en aquest lloc web, vostè accepta els termes de serveis d’aquest AVÍS LEGAL, i a més estableix que l’ha llegit.

2- Ni aquest lloc web ni el seu representant legal són responsables pel contingut o la veracitat de les polítiques de privacitat dels serveis que ofereixen empreses externes a aquest lloc web.

3- La còpia i o qualsevol mena de transcripció total o parcial del text d’aquest lloc web està completament prohibit, sigui quin sigui el seu tipus d’ús. El propòsit del text d’aquest lloc web és únicament per a llegir amb finalitats informatives, abstingui’s de fer-ne ús per a qualsevol altre propòsit.

4- La còpia o descàrrega de qualsevol fotografia o imatge d’aquest lloc web està completament prohibida, ja que han sigut fetes i o creades pel propietari d’aquesta pàgina web i són de la seva propietat.

5- Els enllaços actius o enllaços d’hipertext “hotlinking” de les imatges, fotografies i qualsevol altra part d’aquest lloc web estan completament prohibits.

6- La còpia total o de manera parcial del format d’aquest lloc web està completament prohibida.

7- la còpia del disseny d’aquest lloc web està completament prohibida.

En cas d’incompliment de les condicions d’ús d’aquest AVÍS LEGAL d’aquest lloc web, es podrien emprendre accions legals.