Touringbarcelona.com

Touringbarcelona.com

Política de privacitat

La seva privacitat és important, l’objectiu d’aquesta política de privacitat és la d’exposar i aclarir quin tipus d’informació personal touringbarcelona.com recull dels seus clients i USUARIS, i de quina manera es gestiona. Els animo i recomano a llegir detingudament la política de privacitat de touringbarcelona.com abans de compartir qualsevol mena de dada personal.

Touringbarcelona.com s’ajusta als requeriments de les Regles del Parlament Europeu (UE) 2016/679 i del “El consejo del 27 de abril de 2016” respecte a la protecció de les dades personals dels individus (RGPD), la “Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre” sobre la protecció de dades personals y seguretat sobre drets digitals (LOPDGDD), així com amb la LEY 34/2002 del 11 de julio respecte a la Sociedad de Servicios de Información de Comercio Online (LSSICE o LSSI).

Responsable encarregat de gestionar les seves dades personals

 • Encarregat: Aleix Fontanet Herrero
 • Nom del lloc web: touringbarcelona.com
 •  NIF/CIF: 47649923h
 • Domicili fiscal: Av. Mare de Déu de Montserrat 156, 08041 barcelona, Spain.
 • Correu electrónic: info@touringbarcelona.com

Propòsit

El propòsit d’aquest lloc web és el d’oferir informació sobre serveis de les seves visites guiades “tours” i els seus preus, així com els seus TERMES d’ÜS i POLÍTICA de PRIVACITAT mitjançant touringbarcelona.com. Aquest tipus de gestió és necessària per l’USUARI per a poder demanar informació, contractar o reservar serveis de touringbarcelona.com. Donar validesa a la comunicació d’informació sobre serveis, preus, característiques i TERMES d’ÚS de touringbarcelona.com, així com comunicar canvis i o actualitzacions d’aquests.

Gestionar serveis i reserves demandades per, l’USUARI i qualsevol persona que faci gestions per a l’USUARI, que hagi enviat informació personal requerida a touringbarcelona.com.

La gestió de les seves dades personals és també necessària per a contractar o executar els serveis que l’USUARI, o qualsevol altra persona en representació de l’USUARI, hagi demanat i que prengui part en el servei esmentat. Aquesta gestió és necessària per a poder complir amb els requeriments fiscals de touringbarcelona.com. També quan touringbarcelona.com tingui interès legítim per a recuperar un servei impagat.

Per a comunicar ofertes o nous serveis de touringbarcelona.com a l’USUARI havent consentit, l’USUARI, al gestor o encarregat.

Quin tipus de dades personals recollim?

 • Dades de contacte i o personals de l’USUARI.
 • Dades de facturació.
 • Dades sobre la salut de l’USUARI, o qualsevol altra persona que el representi o prengui part del servei, quan aquest hagi expressat la necessitat d’adaptar el servei.

Touringbarcelona.com no gestiona dades personals amb la finalitat d’elaborar perfils dels seus USUARIS, tampoc fa servir tecnologia per a adaptar-se a eleccions automatitzades, ni tampoc ven dades personals dels seus clients.

Dades de menors d’edat

Touringbarcelona.com no recull cap tipus de dades personals de menors. Els serveis d’aquest lloc web estan dirigits a USUARIS majors d’edat, qui pot o podria proporcionar dades personals sobre menors que hagin de prendre part en els serveis contractats per l’USUARI.

¿Cómo recogemos sus datos personales?

Touringbarcelona.com recoge o solicita sus datos personales mediante sus métodos de reserva, o que el USUARIO pida información.

Amb qui compartim les seves dades personals?

Touringbarcelona.com solament comparteix les seves dades quan el servei ho requereix, com algunes reserves d’entrades, sempre que sigui necessari. No és habitual, però existeix la possibilitat que touringbarcelona.com no pogués oferir algun servei si l’USUARI no volgués compartir les seves dades, com adquirir entrades i o serveis externs proveïts per altres empreses. En cas que això passés, l’USUARI en seria informat.

Transferències internacionals

 Touringbarcelona.com no transfereix dades personals fora de la Unió Europea per transferències internacionals.

Drets de l’USUARI

Vostè, l’USUARI, té el dret de gestionar les seves dades personals recollides per touringbarcelona.com de les següents maneres:

Accés: Vostè, l’USUARI, pot obtenir confirmació sobre la gestió de les seves dades personals per part de touringbarcelona.com, la manera en la qual estan relacionades, el receptor d’aquestes quan hagi sigut necessari, els TERMES d’ÚS i el criteri o manera en què han sigut guardades en el seu origen.

Té dret a:

 1. Correcció. Vostè, l’USUARI, pot requerir la correcció o compleció de les seves dades personals en cas que fossin incorrectes o incompletes.
 2. Supressió. Vostè, l’USUARI, pot demanar la supressió de les seves dades personals sempre que es donin les circumstàncies adequades, en particular, quan aquestes ja no siguin necessàries amb relació al propòsit pel qual van ser recollits.
 3. Limitacions. Vostè, l’USUARI, pot requerir limitacions sobre la gestió de les seves dades personals quan aquestes hagin sigut guardades per a altres finalitats o drets, o quan aquests siguin inexactes o que s’hagi oposat a la gestió de les seves dades personals.
 4. Portabilitat. Vostè, l’USUARI, pot requerir la portabilitat de les seves dades personals a un altre responsable o gestor quan els termes d’ús necessaris ho permetin.
 5. Oposició. En alguns casos, i per raons personals o particulars, vostè, l’USUARI, es pot oposar a la gestió de les seves dades personals.

Vostè, l’USUARI, pot exercir els seus drets de la següent manera, seguint els requisits exposats a continuació i sense càrrec addicional:

Enviant un correu electrònic a info@touringbarcelona.com escrivint “Protecció de Dades” amb una còpia vàlida i en vigor del seu DNI.

La Agencia Española de Protección de Datos ha posat a disposició dels interessats, models de formularis per a exercir els seus drets, i que es poden descarregar des del següent enllaç: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

Touringbarcelona.com contestarà en el termini d’un mes des de la recepció del missatge, aquest temps es podrà estendre de manera addicional dos mesos més.

En qualsevol moment, vostè, l’USUARI, es pot oposar a la gestió de les seves dades personals amb la finalitat de rebre nous serveis i ofertes de touringbarcelona.com. 

Quant de temps guardem les seves dades personals?

 Touringbarcelona.com guardarà les seves dades personals relacionades a l’enviament d’informació sobre les seves ofertes i nous serveis, sempre que vostè, l’USUARI, no s’hi oposi. Les seves dades personals que tenen a veure amb el pagament dels serveis contractats, seran guardades durant dos anys per responsabilitats derivades dels serveis oferits.

Aquests terminis seran executats independentment de qualsevol requeriment de l’USUARI sobre la gestió de les seves dades personals.

Queixes

Vostè, l’USUARI, quan no estigui satisfet amb la resposta sobre el seu requeriment de la gestió de les seves dades personals, o si creu que no n’hem fet una gestió adequada, té el dret d’enviar una queixa a La Agencia Española de Protección de Datos. Per a més informació, pot revisar el següent lloc web www.aepd.es

Canvis i actualitzacions de la política de privacitat vigent

 Touringbarcelona.com pot modificar, estendre, corregir o actualitzar la vigent Política de Privacitat en qualsevol moment i sota la seva responsabilitat. Sempre estarà publicada la data de la seva última actualització. Aquesta Política de Privacitat podrà ser informada mitjançant aquest lloc web o mitjançant correu electrònic, si és que tenim el seu correu electrònic.

 Última actualització 9 de setembre del 2020